Lời cảnh tỉnh: Cô gái có 200 triệu sau 3 năm tiết kiệm nhưng chỉ vỏn vẹn 30 kg, bệnh...

Lời cảnh tỉnh: Cô gái có 200 triệu sau 3 năm tiết kiệm nhưng chỉ vỏn vẹn 30 kg, bệnh...

Nằm trên giường bệnh, nhìn tờ hóa đơn bác sĩ đưa cho mình, nhìn thân hình gầy gò, thiếu sức sống của mình trong gương cô rơi nước mắt. Giá như cô đừng tiết kiệm làm giàu thì... Lớn lên trong hoàn cảnh gia đình khốn khó nên cô luôn...